top of page
289791401_5349922098389314_82806534673363219_n.jpg
  • Writer's pictureAdmin

Save The Children: ӨөрӨөр / Differently Disability Awareness Campaign

Updated: Mar 29

"ӨөрӨөр/Differently Disability"


#ViralSpotlight series brings you the best viral marketing projects.

We are sharing the "Differently Disability" campaign completed in cooperation with "Save The Children." The campaign aimed to make people understand that people with disabilities are NOT DIFFERENT from other people and they just do things DIFFERENTLY. The contents were distributed on television, OOH, and social media.


More: Cooperated with Save The Children

Account Manager: Ninjmaa.B

Senior Account Manager: Nyamdelger.S

Visit Instagram: https://lnkd.in/eRZse_V7

Fill out a job application: https://www.viral.mn/jobs

Join the internship program: https://lnkd.in/eBkhYgSx


"ӨөрӨөр"


#ViralSpotlight цувралаар та бүхэнд Вайралын шилдэг маркетингийн төслүүдийг танилцуулж байна.

ӨөрӨөр кампанит ажил нь тусгай хэрэгцээт иргэд нь бусадтай адил тэгш эрхтэй, юмсыг өөрийнхөөрөө сэтгэж хийн чаддаг гэдгийг харуулан нийгэмд эерэг ойлголтыг түгээх зорилготой байсан бөгөөд кампанит ажлын хүрээнд хийгдсэн нийт контентууд нь сурталчилгааны самбарууд, телевиз, олон нийтийн сүлжээ гэх зэрэг сувгуудаар цацагдсан билээ.


Дэлгэрэнгүй: Хамтран ажилласан “Хүүхдийг Ивээх Сан”

Төслийн Удирдагч: Б.Нинжмаа

Төслийн Ахлах: С.Нямдэлгэр

Инстаграм хуудсаар зочлох: https://lnkd.in/eRZse_V7

Ажлын анкет бөглөх: https://www.viral.mn/jobs

Дадлагын хөтөлбөрт хамрагдах: https://lnkd.in/eBkhYgS